BAŞKAN

“Rotary ile Hayal Et” temasıyla başlayacak dönemimizde, Mersin Rotary Kulübü’nün 50. dönem başkanı olarak devraldığım bu onurlu görevde, yapacağımız proje ve etkinliklerle sizlerle olacağız.

“Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak; hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur.” Der Albert Einstein. 2021-2022 dönemini birçok başarılı proje ile tamamlayan ve bu süreçte Rotary ailemize liderlik eden Ali Özcan başkanımıza, sevgili eşi Nihal’e ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz.

Yeni dönemimizde Rotary geleneklerimizi ve dostluklarımızı pekiştirmekle birlikte başta eğitim olmak üzere çevre ve hijyen konularının vurgulandığı çalışmalara yer vereceğiz.

Tüm bu çalışmaları belediyeler ve bölgemizde bulunan diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde öncelikli gruplar göz önünde bulundurarak gerçekleştireceğiz.


Bu dönemde:
* Düşündüğümüz, söylediğimiz ve yaptığımız şeyleri gerçeğe uygun,
* İlgililerin tümü için adil olmak kaydıyla,

* İyi niyet ve daha iyi dostluklar sağlayarak, 

* İlgililerin tümü için yararlı olacak şekilde

Bölge dönem hedeflerimiz:
* Rotary’i topluma daha iyi anlatmak
* Rotary geleneklerimizi devam ettirmek ve dostlukları pekiştirmek
* Rotary ailemizi genişletmek
* Öncelikli gruplar için projeler gerçekleştirmek
* Eğitim bursları ile dezavantajlı öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak
* Doğa, çevre ve hijyen konularında toplumda farkındalık yaratmak

Bu yolda bana her zaman destek olan sevgili eşim Özge’ye ve yönetim kurulumuz başta olmak üzere, ana komite başkanlarıma, geçmiş dönem başkanlarımıza ve Mersin Rotary ailemize şimdiden teşekkür ederim.


Dostluk ve paylaşımın giderek arttığı, guvernörümüz Emre Öztürk ve sevgili eşi Gülce'nin önderliğinde “Rotary ile hayal edeceğimiz” ve hayalleri gerçekleştireceğimiz bir dönem diliyorum.

Berdan Doğan & Özge
Mersin Rotary Kulübü 2022-2023 Dönem Başkanı